top of page

Onze mycorrhizaschimmels

Mycorrhiza vormen microscopische vergroting van de wortelmassa. De schimmeldraden helpen de wortels bij de opname van de benodigde meststoffen op een tijdstip dat de plant hieraan behoefte heeft. Daarnaast groeien deze hyphen op plaatsen waar wortels nooit kunnen komen.


Gemycorrhizeerde planten zijn vele malen stressbestendiger.

Onze mycorrhizaschimmels: Tekst

Hier vindt u onze verschillende soorten mycorrhizaschimmels.

Onze mycorrhizaschimmels: Tekst
Onze mycorrhizaschimmels: Tekst
Bloembollen
Onze mycorrhizaschimmels: Afbeelding

Hoe werken mycorrhizaschimmels?

Mycorrhizaschimmels zijn wortelschimmels. Zij zijn in staat om via de schimmeldraden en hun enzymen de juiste stoffen op de juiste tijdstippen voor de plant beschikbaar te maken. Doordat de schimmeldraden of hyphen vele meters vanuit de wortels groeien en microscopisch dun zijn, komen zij op plaatsen waar wortels nimmer kunnen komen. Het wortelstelsel van planten wordt hierdoor tot honderden malen groter dan bij planten die het zonder geschikte symbiose moeten stellen.

Mycorrhiza maken deel uit van een omvangrijk complex dat wij "bodemleven" noemen. Met behulp van bodemleven kunnen planten een gezonde weerstand opbouwen tegen de meeste ziekten en aantastingen. Op het moment dat wij een plantgat maken om een nieuwe plant neer te zetten wordt het natuurlijke bodemleven zelfs in de beste grond verstoord. Vaak zijn gronden "steriel" en bevatten nauwelijks enige vorm van leven. Hierdoor kunnen planten slechts met moeite groeien en besteden zij het meeste van hun energie aan overleving en vorming van wortels.


Ook de toepassing van bodemontsmetters of het stomen van de grond vernietigt het bodemleven. Door bij zaaien of aanplant de juiste mycorrhizae en bodembacteriën mee te geven zal een nieuwe vorm van bodemleven ontstaan.

Onze mycorrhizaschimmels: Lijst
tuinieren

Waarom zijn mycorrhizaschimmels noodzakelijk?

De mycorrhizae vormen een natuurlijke barrière tegen aantastingen en infecties. Daarnaast kunnen planten met mycorrhizae veel beter tegen allerlei andere stressfactoren zoals droogte, zout, zware metalen en andere invloeden die de groei negatief beïnvloeden.

Door de toenemende kennis van de bodembiologie is het mogelijk om veel spaarzamer om te gaan met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Veel van de "onmisbare" bestrijdingsmiddelen worden overbodig door gebruik te maken van de biologische producten.

Onze mycorrhizaschimmels: Afbeelding

Door mycorrhizaschimmels kunnen planten beter tegen

 • Droogte

 • Bodemverdichting

 • Zware metalen

 • Extreme pH schommelingen

 • Hoge temperaturen

 • Wortelziekten door schadelijke schimmels, bacteriën en nematoden

Onze mycorrhizaschimmels: Tekst

Goed bodemleven is nodig voor mineralisatie.
Onze bodemvisie is hoge productie en hoge kwaliteit.

Onze mycorrhizaschimmels: Citaat

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals:

 • Nutriëntenbuffering

 • Structuur

 • Lucht

 • Bodemleven

 • NPK - Ca - MgO

 • Vocht

 • Organische stof

 • Sporenelementen

 • Water

 • Koolstof  


Maar er is nog meer: schimmels, bacteriën, aaltjes, algen en bodemdiertjes zoals torretjes, enzovoort. Organische stof geeft ruimte en voedsel voor het leven in de grond. De verhoudingen tussen voedingszouten, structuur en biologisch deel van de grond worden door het geven van organische meststoffen verbeterd die een verantwoorde hoge dosering meststoffen aanbrengen evenals het bodemleven activeren.


Uit de praktijk komen steeds vaker berichten dat er bij de teelt van gewassen tekorten optreden aan magnesium, zwavel en aan spoorelementen: borium, mangaan. Dit zijn essentiële voedingsstoffen voor de planten. Snel ingrijpen dan met bladvoeding voor het gewas. Bladmeststof is een product van samengestelde meststoffen NPK meststof met extra vitaminen. De vitaminen verspoten op het gewas fungeren als een beschermende coating ter voorkoming van vorstschade. Bladvloeistof werkt dus versterkend.

Toediening bladmeststof

Treden er tijdens het groeiseizoen groeistoornissen op als gevolg van een gebrek aanvoedingsstoffen en/of verzuring kan dit door een bladmeststof verholpen worden. Hiermee geldt ook weer dat het voorkomen van deze situatie de beste oplossing is voor een gezonde groei.


Als de bodem een slecht bodemleven en te weinig voedingsstoffen bevat, dan is het aan te bevelen reeds direct bladbemesting toe te dienen.


Het bemesten van het blad gebeurt via het assimilatieproces van de bladcellen. Via de huidmondjes worden dauw en bladvloeistof opgenomen en door de gehele plant getransporteerd.

Nog betere plantengroei dankzij mycorrhizaschimmels

De wortels van de meeste planten leven in symbiose met bodemschimmels, die als mycorrhizaschimmels beschreven worden. Deze symbiose kan voor sommige plantensoorten zelfs levensnoodzakelijk zijn, maar in elk geval verbetert zij de groei en de vitaliteit van de gewassen.


In de professionele tuinbouw worden dergelijke mycorrhiza dan ook doelbewust ingezet om een betere beworteling te verkrijgen, om de stressbestendigheid van de planten te verbeteren en om spaarzamer te kunnen omspringen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Onze mycorrhizaschimmels: Lijst

Contacteer onze enthousiaste verkoper John

Onze mycorrhizaschimmels: Citaat
bottom of page