top of page

Onze meststoffen

Ontdek ons uitgebreid aanbod meststoffen dat bestaat uit

- organisch natuurlijke meststoffen

- organisch minerale meststoffen 

- oplosbare minerale meststoffen 

- grondverbeteringsmeststoffen

Kom ook meer te weten over de specifieke werking van onze meststoffen.

Onze Organisch Natuurlijke Meststoffen

Onze meststoffen: Producten

OPF 11-0-5 Granulaat

Samengestelde organische N-K meststof

Specifieke werking

 • Verbetering van het noodzakelijk bodemleven

 • Geen uitspoeling van mineralen

 • Minder water geven

 • Verhoogde weerstand tegen stress

 • Geeft gesloten groei en compact wortelstelsel


Specifieke eigenschappen

 • Gesteriliseerde organische plantaardige stikstofmeststof welke voor een deel snel en traag werkt. 

 • Kan als snelle en langwerkende stikstofbron worden gebruikt.

OPF%20Granulaat_edited.png

Onze Organisch Minerale Meststoffen

Onze meststoffen: Producten

Lotusplantrelax

Plant Relax 8-3-14+3MgO is een tuinbouwmeststof voor professionele kwekers en tuinaanleggers.

Specifieke werking

 • Deze meststof is een drieledige meststof voor een volledige bemesting.

 • Goed gelijkmatig uitstrooien, bij voorkeur bij vochtig weer of op vochtig gemaakte gronden. Geeft geen verbranding.

 • De organisch gebonden stikstof zorgt voor een langere werking.

 • Bevat ook direct werkende stikstof.

Specifieke eigenschappen

 • ​De combinatie van nutriënten + organische stof + Magnesium + sporenelementen levert deze drieledige meststof een goede bodemkwaliteit.

Lotusplantrelax_edited.png

Onze Oplosbare Minerale Meststoffen

Onze meststoffen: Producten

Oplosbare meststof 23-5-10+2MgO+Sp

Specifieke werking

 • Het product dient gebruikt te worden daar waar onmiddellijke meststoffen nodig zijn. Voor gelijkmatige vegetatieve groei.

Specifieke eigenschappen

 • Flexibele inzetbare NPK +  sporenelementen. Opbrengstverhoging, kwaliteitsverbetering. Gericht op groei stikstof - kaliumverhouding, ook wortelvorming.

Onze Grondverbeteringsmeststoffen

Onze meststoffen: Producten

Lotusalgenkalk

Lotuskalkmeststof 48+4+Sp

Specifieke werking

 • Lotusalgenkalk is een natuurlijke zeealgenkalk die naast calcium en magnesium veel sporenelementen bevat in een harmonische verhouding.

Specifieke eigenschappen

 • Verbetert de zuurtegraad

 • Bindt giftige stoffen

 • Structuurverbeterend

 • Verbetert de stevigheid van de stengels

 • Geeft een zachte aanhoudende werking

 • Maakt de grond losser en kruimelig, licht en warmte kunnen er beter in doordringen

 • Verrijkt de grond met Calcium, Magnesium en zeemineralen

 • Bij het dalende bemestingsniveau wordt een goede wortelvorming belangrijker

 • Lotusalgenkalk is rijk aan zeemineralen in een natuurlijke harmonische verhouding

Niet alleen geschikt voor professionals, maar ook voor vakmensen en tuincentra.

lotusalgenkalk_edited.png
White Flowers

Hoe werken Lotus Organische Meststoffen? 

Bemesten met Lotus organische meststoffen is noodzakelijk voor de micro-organismen en om meer activiteit in de bodem te verkrijgen. 

Voordelen

 • geven een verbeterde kruimelstructuur

 • geven een hoog poriënvolume

 • verbeteren de drainage in de grond

 • brengen meer lucht in de grond

 • zijn meststoffen die langer werken

Functie

 • Verbetert het vochthoudend vermogen van de grond.

 • Verbetert de structuur van de grond.

 • Verbetert en reguleert de zuurgraad, geeft GEEN grondverzilting.

 • Verbetert de opname van de meststoffen in de grond.

 • Verbetert het microleven in de bodem.

 • Verbetert water- en luchtcirculatie in de grond.

 • Verzekert een regelmatige progressieve groei.

Effect op de wortels van het optimale groeimilieu

 • betere kleur

 • meer groei

 • meer massa

 • meer weerbaarheid

Specifieke werking

 • Inwerken na uitstrooien, frezen, onder te werken of in te regenen. Zo worden meststoffen goed verdeeld in de wortellaag.

 • Een voorafgaande bodemanalyse zal de te strooien hoeveelheden bepalen.

Al onze Lotus organische meststoffen leveren hun stikstof over een langere periode. Bij langdurige of veeleisende teelten worden zij ook gebruikt om bij te bemesten of voor onderhoud.

Onze meststoffen: Lijst

Hoe werken Lotus Organisch Minerale Meststoffen?

Functie

 • Verzekeren een snelle en regelmatige opkomst en zijn geschikt voor alle bodemtypes.

 • Worden eveneens gebruikt als onderhoudsbemesting om eventuele tekorten te corrigeren.

 • Activeren de kieming van het zaad.

 • Activeren een sterke wortelontwikkeling.

 • Geen uitspoeling van de organische stikstof.

 • Geen nitraat doorspoeling.

 • Geschikt voor alle grondsoorten.

Specifieke werking

De combinatie van nutriënten + organische stof + sporenelementen in Lotus organische meststoffen levert een drieledige bijdrage aan een goede bodemkwaliteit.


​1. Fysisch

Lotus organische meststoffen verbeteren de bodemstructuur. Dit resulteert in een rulle bovengrond met een vermindering van de bodemverslemping. De doorwenteling en het vochthoudend vermogen worden verhoogd. De kans op erosie neemt af.

2. Chemisch​

De humus (effectieve organische stof) in Lotus absorbeert nutriënten. Het vrijkomen van de nutriënten loopt parallel aan de behoefte van het gewas waardoor uitspoeling wordt verminderd.


3. Biologisch

Het organisch materiaal in Lotus is een voedingsbron voor de micro-organismen in de bodem. De verhoogde biologische bodemactiviteit zorgt voor een gezond bodemleven.

Waarom kiezen voor Lotus meststoffen?

Voordelen

 • Bodemverrijking met plantenvoeding (stikstof, fosfaat, kali, kalk, magnesium en sporenelementen)

 • Structuurverbetering van de bodem

 • Vergroting van het vochthoudend of waterbergend vermogen

 • Zuurgraadbeïnvloeding

 • Stimulering van het bacterieleven

 • Sterkere koolzuurgasontwikkeling

 • Verhoging van het absorptievermogen

 • Verhoging van de bufferende werking

 • Verbetering van de warmte-opname

 • Vergemakkelijking van de grondbewerking

 • Toename van het aantal regenwormen en ander bodemleven in de grond

Effect

 • Verbetering van de bodemstructuur

 • Verbetering van de voedingssituatie

 • Vrijkomen van stoffen die toxisch zijn voor aaltjes

 • Bevordering van de groei van antagonisten tegen aaltjes

Onze organische meststoffen hebben ook een positief effect op de ziektewerendheid van de bodem en daarmee ook op de gewasproductie.

(Bron: Biokas 2006)

Een gezonde bodem is essentieel voor gezonde gewassen.

Lotus is de volledige bodemverbeteraar, die leidt tot een hogere opbrengst en een betere kwaliteit.

Onze meststoffen worden geproduceerd uit voldoende hoeveelheden verenmeel, vleesbeendermeel, vinasse, bloedmeel, cacaodoppen en bicalciumfosfaat.


Het zijn evenwichtige formules waar minimum 3 grondstoffen in zitten welke maanden lang werken.


Alle onderzoeken naar optimale bemesting leiden tot een eenduidige conclusie. Bij gelijke hoeveelheden nutriënten resulteert de combinatie van organische meststof met kunstmest in hogere opbrengsten dan met kunstmest alleen.

Getest en gebruikt door professionals

Het productieproces van de langwerkende Lotus mestkorrels is zodanig uitgekiend dat de Lotus mestkorrels langzaam en evenwichtig werken tot 100 dagen.


Daar de mestkorrels in een organisch mengsel gebonden worden in een matrix en door het toevoegen van activerende stoffen welke het bacterieleven stimuleert. De Lotus mestkorrel is langdurig beschikbaar.


Ook uitspoeling van meststoffen tijdens regenbuien worden voorkomen door de binding aan het organisch matrix. Het gevolg is een evenwichtige ontwikkeling van de gewassen welke door de mestkorrels sterker worden, meer wortelontwikkeling met meer haarwortels, hogere stressbestendigheid. 

Contacteer onze enthousiaste verkoper John

bottom of page