top of page

Onze bladmeststoffen

Ontdek ons ruim aanbod bladmeststoffen. Deze zijn een extra aanvulling op de basisbemesting welke toegediend wordt aan de bodem.

Kom ook meer te weten over het nut en de specifieke werking van onze bladmeststoffen.

Onze bladmeststoffen: Tekst

Onze verschillende soorten

Organic 5-2-5

Gehydrolyseerde plantaardige stoffen met vinasse voor meststof 5-2-5.

 • Volledige meststof met sporenelementen

 • Verhoogt de resistentie

  • Beter voor bodem en milieu

  • Geeft een verhoogde productie


Silicium is een zéér belangrijk mineraal dat de eigenschappen heeft van Kalium en van nature voorkomt in elk bodemtype. Wortels kunnen silicium alleen als oxidevorm opnemen. Organic 5-2-5 bevat SiOH4. Deze vorm kan direct worden opgenomen door de plantenwortels en draagt bij aan de stevigheid en weerbaarheid van de plant.

Organic 5-2-5.PNG
Onze bladmeststoffen: Tekst
Overdekte planten
Onze bladmeststoffen: Afbeelding

Hoe werken bladmeststoffen?

Planten hebben continu aanvoer van NPK en sporenelementen nodig, maar ook calcium en magnesium, in evenwichtige hoeveelheden. Veelal wordt dit echter belet door verschillende factoren zoals lage temperaturen, uitspoeling, blokkade, slechte oplosbaarheid en droge weersomstandigheden. Hierdoor treden er maar al te vaak zichtbare of minder zichtbare gebreken op.


Lotus bladmeststoffen zijn een extra aanvulling op de basisbemesting welke toegediend wordt aan de bodem. Zij brengt een forse stijging van het bemestingsniveau teweeg wat voor sommige gewassen een verbetering van kleur en maatsortering of kwaliteit geeft.


Van groot belang bij bladvoeding is het juiste tijdstip van gebruik. Men dient te letten op wat een plant nodig heeft, de bodemconditie en de milieuomstandigheden. Wanneer bij een intensieve productie het juiste product op het juiste moment wordt ingezet, verkrijgt men altijd een meerwaarde voor de opbrengst van de gewassen.


Het is tevens een goed middel om tijdens de groei van de gewassen gebreksverschijnselen en onregelmatigheden weg te werken.

Onze bladmeststoffen: Lijst

Betekenis van de sporenelementen

Deze zijn in uiterst geringe hoeveelheden voor plant en dier nodig. Ze werken meestal als katalysatoren bij verschillende fysiologische processen. Vaak vormen ze een bestanddeel van allerlei organische stoffen die in zeer geringe concentraties bijzonder werkzaam zijn zoals enzymen, vitaminen en hormonen. Vrijwel alle sporenelementen kunnen deel uitmaken van enzymen die een voorname rol spelen bij diverse stofwisselingsprocessen.

Onze bladmeststoffen: Tekst
Onze bladmeststoffen: Producten

Wisselwerking van de groeifactoren

Groeifactoren kunnen zijn

 • de beschikbare hoeveelheden van de diverse voedingselementen

 • de pH van de grond

 • de bodemstructuur

 • de ontwatering

 • het bodemleven

 • de regenval

 • ...

De groeifactoren beïnvloeden elkaar onderling ook weer in sterke mate.

Functie van bladmeststoffen

Lotus meststoffen voor bladvoeding bevatten een oordeelkundige dosering der basiselementen en sporenelementen, totaal oplosbaar voor de voeding der plant, in organische metaalverbindingen die steeds in oplossing blijven. De plantenvoeding wordt tot stand gebracht door tussenkomst van de wortels. Maar blokkeringsfenomenen zoals een gemis aan vocht, een korstvorming van de bebouwbare laag, een te kleiachtige of te koude grond, kunnen de normale rol van het wortelsysteem vertragen, wat nadelig is voor de groei.

Het is door de bladvoeding dat het mogelijk zal zijn een voedingsrelais te verzekeren.

Zelfs in de veronderstelling dat de plant, dat essentiële der stoffen in een goede bouwgrond zou vinden welke ze nodig heeft om zicht te ontwikkelen, zal het steeds voordelig zijn aan de bladeren een vloeibare meststof te geven die niet alleen NPK bevat, maar ook de nodige sporenelementen.

Gebruik van bladmeststoffen

Het gebruik van een dergelijke bladvoeding is bijzonder aan te bevelen voor de jaarlijkse teelten welke geen voldoende wortelsysteem hebben om in een grote productie te voorzien.


Lotus bladmeststoffen gebruiken voor

-  een beter evenwicht van de voeding

-  een gezonde plantengroei te stimuleren

-  regelmatige bloei te verzekeren

-  de vruchtvorming te regelen

-  de groei te harmoniëren

Onze bladmeststoffen: Lijst
New Growth

In onze uitgebreide infofiche kom je nog meer te weten over Lotus bladmeststoffen.

Onze bladmeststoffen: Citaat

Contacteer onze enthousiaste verkoper John

Onze bladmeststoffen: Citaat
bottom of page